Ing. Peťa Kovačíková

Manažérka kvality vzdelávania

Študovala na obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe Manažment cestovného ruchu. Už takmer 7 rokov pracuje ako delegátka pre najväčšiu cestovnú kanceláriu na svete Thomas Cook. Je certifikovanou lektorkou a odbornou garantkou vzdelávacieho kurzu Delegát cestovnej kancelárie.