Delegát CK – kariérny titul (PhR.)

Kto je to delegát cestovnej kancelárie ?

Delegát cestovnej kancelárie je pracovník, ktorý zastupuje cestovnú kanceláriu v mieste určenia zájazdu. Poskytuje informačný a poradenský servis klientom cestovnej kancelárie počas ich dovolenky napr. v Monaku alebo Dubaji a zvyčajne tam zotrváva celú sezónu.

Aká je úloha delegáta cestovnej kancelárie ?

Úlohou delegáta cestovnej kancelárie je riadiť priebeh jednotlivých tuzemských i zahraničných zájazdov, a ich účastníkom poskytovať informačné, poradenské a prípadne ďalšie služby.

O kurze

Získajte titul za menom PhR. (Professional holiday rep) v oblasti cestovného ruchu. Študovať môžete kedykoľvek a kdekoľvek na PC alebo mobile. Štúdijom nášho programu nadobudnete spoločenský status, ktorý posilní Vašu profesijnú pozíciu. Na základe získaných znalostí a poznatkov sa môžete uchádzať o prácu v cestovných kanceláriách či cestovných agentúrach v tuzemsku alebo zahraničí. Štúdiom spoznáte odpovede na otázky, na ktoré sa pýta náročnejšia klientela počas dovolenky napríklad v Grécku, Francúzsku či Singapure. Tento kurz je určený pre širokú verejnosť, ktorá má záujem sa stať certifikovaným delegátom cestovnej kancelárie s kariérnym titulom za menom. Priebeh diaľkového kurzu s kariérnym titulom je nasledovný: po prihlásení sa na kurz Vám zašleme knihu Delegát cestovnej kancelárie – kariérny titul a to poštou do 3 – 5 pracovných dní. Nasleduje samoštúdium resp. dĺžka samoštúdia nie je ohraničená, odporúčame však samoštúdium zvládnuť do 4 mesiacov. Počas samoštúdia máte k dispozícii prístup do internej zóny, kde san a nás môžete obrátiť s vašimi otázkami ku teoretickej aj praktickej časti kurzu. Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá prebieha online formou, a pozostáva z teoretickej a praktickej časti – samostatnou prezentáciou príhovoru v slovenskom a anglickom jazyku (poprípade inom cudzom jazyku podľa preferencií účastníka kurzu). Úspešní absolventi kurzu získajú certifikát v slovenskom a anglickom jazyku. Absolvent kurzu je pripravený organizovať a riadiť dovolenkové aktivity klientov cestovnej kancelárie, zabezpečiť ekonomické, obchodné a marketingové procesy pre cestovnú kanceláriu, prezentovať a zastupovať záujmy klientov a cestovnej kancelárie.

Západná Kréta

Grécko

Východná Kréta

Grécko
Osobitosti štúdia

Na zostavení študijného programu participovali popredný absolventi z Ekonomickej univerzity a Univerzity Komenského a taktiež delegáti cestovných kancelárií resp. odborníci z praxe. Štúdijný program obohatili aj členovia slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu. Na začatie štúdia študijného programu sa nevyžadujú žiadne osobité podmienky na prijatie. Stihnem študovať popri práci ? Štúdium zohľadňuje zvýšenú pracovnú vyťaženosť účastníkov. Výučba vychádza z oxfordského systému vzdelávania, kde je významná časť ponechaná na samoštúdium.

Titul PhR. je chránená známka

Titul PhR. je registrovaná (slovná) ochranná známka, ktorú zaregistroval Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod č. 254659. Právo používať titul PhR. majú výlučne absolventi, ktorým je toto právo priznané vo forme diplomu. PhR. nie je vysokoškolské štúdium. Vzdelávací inštitút si vyhradzuje právo na zmenu obsahu študijného program PhR ako aj jeho lektorského zloženia.

Preberané témy

začiatok sezóny, cestovanie lietadlom a uvítanie turistov na letisku, administratívna práca delegáta, zahraničná mena, predaj doplnkových služieb, odlet z destinácie, koniec sezóny, aplikácia cudzích jazykov pri práci delegáta

Metódy výučby

samostatná práca účastníkov a riešenie modelových situácií využitím online nástrojov, online konzultácie zamerané na bežné situácie s ktorými sa účastník stretne v praxi napr. informačné stretnutie, počúvanie nahrávok v cudzích jazykoch, oxfordský systém vzdelávania

Cena kurzu zahŕňa

certifikát o absolvovaní kurzu v slovenskom a anglickom jazyku, knihu Delegát cestovnej kancelárie, praktickú časť kurzu v elektronickej podobe a prestížny kariérny titul PhR.

Kariérny titul PhR.

symbolizuje odbornú zdatnosť, zvyšuje spoločenskú prestíž, zvýhodňuje pred konkurenciou na trhu práce

Každodenná prax

Titul môžete používať v obchodnom aj úradnom styku, na vizitkách či v emailovej komunikácii. Titul zatiaľ nie je možné zapísať na občiansky preukaz alebo vodičský preukaz či pas.

Podpora vzdelávania

Sme Vám nápomocný 24/7 tak aby ste zvládli štúdium bez problémov.

prihláška Staň sa certifikovaným delegátom a precestuj celý svet. Len s nami to dokážeš ! Cena kurzu je 499 EUR.

Už odchádzate ?

Zážitky z dovolenky ostanú navždy v pamäti. Podelte sa s ostatnými aj o tie z nášho vzdelávacieho inštitútu. Ďakujeme