Ing. Marek Jakubec

Výkonný riaditeľ

Študoval na fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ekonomika podniku. Je koordinátorom činností celej vzdelávacej inštitúcie. Taktiež je autorom publikácie Delegát cestovnej kancelárie a zároveň je certifikovaným lektorom.