Mgr. Ján Profant

Certifikovaný lektor

Vyštudoval filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v študijnom programe Britské a americké štúdiá – geografia. Je autorom učebného textu resp. aplikácie anglického jazyka pri práci delegáta a zároveň pôsobí v vzdelávacej inštitúcii ako certifikovaný lektor.