Ing. Marek Jakubec, PhR.


O mne:

Študoval na fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ekonomika podniku a taktiež na Univerzite Komenského odbor finančný manažment. Je koordinátorom činností celej vzdelávacej inštitúcie. Taktiež je autorom publikácie Delegát cestovnej kancelárie a zároveň je certifikovaným lektorom.

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk, základy Nemeckého jazyka

Špecializácia:

Monako, Francúzsko

Kontaktné údaje:

Môžete ma kontaktovať prostredníctvom emailu