Ing. Juraj Kerekeš


O mne:

Všeobecne nadštandardne je uznávaný v sektore manažmentu v turizme osobitne s profiláciou na miestnu a regionálnu územnú samosprávu, regionálny rozvoj, kúpeľníctvo a wellness, vidiecky turizmus a agroturizmus, komplexne v domácom turizme na Slovensku a čiastočne v medzinárodnom turizme.

Jazykové znalosti:

rusky, maďarsky

Špecializácia:

Maďarsko, Česká republika

Pracovné skúsenosti:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Kontaktné údaje:

Môžete ma kontaktovať prostredníctvom emailu